ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
Attica Springboks R.F.C.

Τελευταία προπόνηση για το 2022

Τελευταία προπόνηση Σάββατο στις 17/12, μετά την προπόνηση θα έχει BBQ.
Ξανά ξεκινάμε προπονήσεις την καινούργια χρόνια Σάββατο 07/01/2023.